System HACCP: czym jest i jakie ma znaczenie dla branży spożywczej?

Jesteś tu:
Szacowany czas czytania: 2 min

Co oznacza HACCP? To jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście przemysłu spożywczego. Wytwarzanie i obrót żywnością wymaga wdrożenia i stosowania pewnych procedur umożliwiających eliminowanie zagrożeń pochodzenia biologicznego, fizycznego i chemicznego. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ma przestrzeganie zasad HACCP. Co to HACCP i jakie są założenia tego systemu?

Podstawowe pojęcia: skróty HACCP i CCP

Zacznijmy od wyjaśniania kilku terminów, którymi będziemy się tutaj posługiwać. Co oznacza skrót HACCP? Skrót ten pochodzi od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points, co w języku polskim oznacza Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Jak należy rozumieć poszczególne słowa?

H (Hazard) to zagrożenie, które może występować w związku z zanieczyszczeniem produktu substancją obcego pochodzenia.

A (Analisys) to działanie, jakie należy podjąć, aby określić ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń oraz wagę ich konsekwencji dla zdrowia publicznego.

CCP to kolejny ważny skrót do rozszyfrowania i pojęcie nierozerwalnie związane z HACCP. Skrót CCP odnosi się do hasła Critical Control Point, czyli Krytycznego Punktu Kontroli. Jest to miejsce w procesie technologicznym, które koniecznie musi być skontrolowane by wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub ograniczyć je do minimum. Zidentyfikowanie wszystkich CCP w HACCP ma zatem służyć do minimalizowania ryzyka zagrożeń.

Co to jest HACCP?

Priorytetowe znaczenie dla wszystkich branż przemysłu spożywczego ma ochrona zdrowia ludzkiego, stąd tak wiele pojęć związanych z bezpieczeństwem żywności. Jedna z najważniejszych procedur w zarządzaniu bezpieczeństwem żywości to właśnie HACCP. Co to jest? Mówiąc najbardziej ogólnie, system HACCP dostarcza jasnych i konkretnych wskazówek, w jaki sposób można identyfikować, oceniać i kontrolować bezpieczeństwo artykułów spożywczych na każdym etapie ich produkcji i dystrybucji w łańcuchu żywnościowym. System HACCP (w mowie potocznej funkcjonujący czasem jako „hacapp”) to zbiór zasad, które należy stosować aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z jakością zdrowotną żywności.

HACCP – co to znaczy dla branży spożywczej?

Jak już wiemy, HACCP jest terminem używanym w kontekście przedsiębiorstw, które w swojej działalności mają do czynienia z żywnością. Założenia systemu HACCP odnoszą się zarówno do firm, które ją produkują, jak i tych zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących higieny na wszystkich stadiach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności jest regulowany ustawowo. Firmy prowadzące działalność w tym sektorze gospodarki są obowiązane sporządzić plan HACCP zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny.

Zgodnie z normą HACCP warto wykorzystywać w zakładzie produkującym żywność produkty wykrywalne przez detektor metali i promienie rentgena.

SALMON HYGIENE oferuje wysokiej jakości produkty wykrywalne:

Główne zasady tego systemu zostały wymienione i opisane w Kodeksie Żywnościowym Światowej Organizacji Zdrowia.

Zasady HACCP obejmują:

  1. Zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych CCP, w których konieczna jest kontrola.
  2. Ustanowienie środków potrzebnych do kontrolowania zagrożeń.
  3. Określenie limitów krytycznych w CCP.
  4. Ustanowienie skutecznych procedur monitorowania w CCP.
  5. Zdefiniowanie działań naprawczych, koniecznych w sytuacji, gdy monitoring wykaże, że punkt kontroli jest poza kontrolą.
  6. Ustalenie procedury weryfikacji, czy środki wymienione powyżej działają skutecznie.
  7. Ustanowienie archiwum do przechowywania dokumentów i rejestrów.
Wyświetlenia: 5367

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: IFS – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
Następne: Zastosowanie produktów antybakteryjnych
Share This