O FIRMIE

 SALMON HYGIENE to zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie higieny sektora spożywczego. Z naszych lokalizacji w Kielcach oraz Ostrawie zapewniamy obsługę Klientom na rynku polskim, czeskim oraz słowackim.

Nasza firma i nasza misja

Firma powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na dynamiczne zmiany i zapotrzebowanie rynku, który poszukiwał rozwiązań jakościowych, wynikających ze wzrastających norm produkcji. Nasz zespół doświadczonych specjalistów stale podnosi swoje kwalifikacje, aby na bieżąco pomagać Klientom w pilnowaniu odpowiedniego standardu czystości, który rokrocznie wymagany jest od zakładów produkcyjnych na coraz wyższym poziomie. Pracownicy SALMON HYGIENE to przede wszystkim praktycy, którzy mają szeroką wiedzę z zakresu rozwiązań technicznych, systemów mycia, stosowania narzędzi ręcznych, czy wdrażania systemów kodowania kolorami. Celem działalności i misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz rozwiązań, zwiększających poziom bezpieczeństwa oraz higieny na obszarach produkcji żywności. Zgodnie z hasłem firmy – We create safe solutions – firma SALMON HYGIENE dąży do satysfakcji Klienta w zakresie najlepszej i profesjonalnej obsługi, w dostarczaniu nowoczesnych, niezawodnych, o wysokiej jakości rozwiązań technologicznych, przy stale rosnących wymaganiach rynkowych. Wysoka jakość produktów oraz usług powoduje, że SALMON HYGIENE ma wielu zadowolonych odbiorców nie tylko w Polsce i rokrocznie powiększa swój rynek działania. Jakość usług potwierdzają certyfikaty i referencje firmy.

Polityka Jakości

Polityka Jakości SALMON HYGIENE Polska sp. z o.o. dotyczy usług w zakresie sprzedaży i dystrybucji narzędzi i akcesoriów przeznaczonych do zakładów branży spożywczej w celu utrzymywania i podnoszenia jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności.

System Zarządzania Jakością jest realizowany zgodnie z ISO9001:2015 z wyłączeniem punktów 8.3 oraz 8.5.1f , które nie mają zastosowania.

Każdy pracownik naszego zespołu odpowiada za System Zarządzania Jakością oraz jest świadomy i respektuje założenia Polityki Jakości SALMON HYGIENE.

Polityką firmy jest dostarczanie Klientom usług i produktów najwyższej jakości

politykajakosci

POLITYKA JAKOŚCI JEST REALIZOWANA POPRZEZ NASTĘPUJĄCE CELE

Pełne zrozumienie potrzeb naszych Klientów, wymagań prawnych i ich spełnienie

Systematyczne, szczegółowo zaplanowane cele, aby realizować nasze usługi na jak najwyższym poziomie.

Stałe podnoszenie umiejętności, kwalifikacji, kompetencji i świadomości Systemu Zarządzania Jakością naszego zespołu m.in. poprzez stawianie wymagań zarówno sobie, jak i współpracownikom oraz systematyczne wzajemne rozliczanie się z ich wykonania.

Procesowe podejście na wszystkich etapach działalności firmy

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia zarządzania procesami poprzez analizę wyników oraz zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych

Partnerskie relacje biznesowe z naszymi Klientami i Dostawcami

Dążenie do postrzegania naszej firmy jako przedsiębiorstwa dobrze zorganizowanego, transparentnego, opartego na dobrej komunikacji, zarówno z Klientem, jak i Dostawcą.

Zarząd SALMON HYGIENE odpowiada za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością a Polityka Jakości stanowi deklarację Zarządu firmy do zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji celów organizacji oraz jej doskonalenia.

Firma SALMON HYGIENE jest zaangażowana w politykę sprzyjającą ochronie i zachowaniu środowiska, minimalizując negatywny wpływ i nieustannie szukając nowych rozwiązań na wszystkich etapach działalności. Stara się prowadzić działalność w sposób etyczny i wrażliwy na problemy społeczne, kulturalne, gospodarcze i środowiskowe, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Popieramy styl Zero Waste, starając się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Segregujemy odpady i zachęcamy pracowników do ochrony środowiska w miejscu pracy oraz w domu. Wszystkie otrzymane opakowania są poddawane recyklingowi. Staramy się działać odpowiedzialnie, aby pomóc osobom i organizacjom, które pozytywnie wpłyną na społeczeństwo, w którym działamy. Nasze produkty są trwałe i wytrzymałe, dzięki temu nie zużywają się zbyt szybko, wystarczając na dłużej i nie generując odpadów.

  • Staramy się wykorzystywać minimalną ilość materiałów opakowaniowych. Duże gabarytowo produkty zazwyczaj wysyłane są w formie rozłożonej, co daje mniejsze opakowane i zmniejsza koszty transportu oraz emisję CO2.
  • Podejmując decyzję o zakupie nowych maszyn i urządzeń linii produkcyjnej kierujemy się zarówno z parametrami technicznymi, jak i kwestiami związanymi z ich ekonomiczną pracą.
  • Ogromne znaczenie ma również możliwość maksymalnego wykorzystania surowców, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Decyzje o wyborze sprzętu biurowego podyktowane są również argumentami związanymi z ich ekonomiczną pracą oraz niskim poziomem zużycia energii. Przy wyborze dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe poprzez posiadanie przez dostawców certyfikatów środowiskowych.