USŁUGI DODATKOWE

SALMON HYGIENE to zespół doświadczonych specjalistów, który oferuje swoim Klientom usługi doradcze, szkoleniowe i audytowe. Nasi pracownicy to specjaliści, którzy zapewniają kompleksową opiekę, zarówno na etapie doboru sprzętu, ale także wdrażania różnorodnych rozwiązań z zakresu higieny produkcji. Firma dodatkowo oferuje pełne usługi w zakresie znakowania (cechowania) laserowego sprzętu oraz wyposażenia, zarówno zakupionego w naszej firmie, jak i dostarczonego przez Klienta.

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo produkcji żywności odnosi się do każdego etapu, od momentu wytworzenia składowych żywności, do jej trafienia do konsumenta finalnego. Na każdym etapie produkcyjnym istnieje szereg zagrożeń, które stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia konsumenta. Zarówno wynikających z procesu produkcyjnego, jak i działań niepożądanych.

Firma SALMON HYGIENE jest współorganizatorem cyklów szkoleń dedykowanych branży spożywczej, z zakresu standardów zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności, według systemów BRC oraz IFS, przy udziale profesjonalnych jednostek szkoleniowo-certyfikujących. Odbywają się w trzech grupach tematycznych, przeznaczonych dla:

  • TERMIN SZKOLENIASektor mięsno-rybny (ZM)
  • TERMIN SZKOLENIASektor cukierniczo-piekarniczy (ZPC)
  • TERMIN SZKOLENIASektor owocowo-warzywny i napojowy (ZPOW)

AUDYTY

Zespół specjalistów SALMON HYGIENE oferuje usługi audytowe, których celem jest optymalizacja rozwiązań higienicznych w obszarach produkcyjnych Klientów. Audyty mają za zadanie identyfikowanie potencjalnych problemów, zagrożeń i niezgodności przed ich wystąpieniem, co jest podstawową zasadą bezpiecznej produkcji spożywczej oraz zapotrzebowania na kompleksowe zapotrzebowania w tym zakresie. W celu optymalizacji efektów, współpracujemy z Klientami, aby dostosować program, który będzie spełniał ich wymagania i oczekiwania. Audyt wewnętrzny przeprowadza się w celu potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu pracy w firmie, weryfikację przed certyfikacją lub urzędową kontrolą, aktualizacji istniejącej dokumentacji i dostosowania systemu do zmian w normach i przepisach prawa, nadzoru nad oddziałami firmy. Przedsiębiorcy, którym zależy na ciągłym doskonaleniu swojej organizacji wiedzą, jak ważna jest kontrola różnorodnych procesów zachodzących w firmie. Niewątpliwymi zaletami audytu jest możliwość uzyskania bezstronnej opinii odnośnie stanu kontrolowanych procesów lub obiektów, a także potwierdzenie zgodności z obowiązującymi procedurami i przepisami oraz przygotowanie optymalnych rozwiązań. SALMON HYGIENE oferuje prowadzenie audytów przed certyfikacją, audytów kontrolnych, wewnętrznych, przeglądów zarządzania na zgodność z wymaganiami, przed wdrożeniem systemu HACCP, IFS, BRC, audytów wybranego procesu lub linii produkcyjnej, itp.

CECHOWANIE (ZNAKOWANIE) LASEROWE

Prawidłowe oznaczenie i identyfikacja materiałów przeznaczonych do produkcji, półproduktów oraz wyrobów końcowych jest ważnym  ogniwem systemu zapewnienia jakości. Dotyczy to także narzędzi oraz wyposażenia wykorzystywanego w procesie produkcji. Najwszechstronniejszą obecnie metodą znakowania jest znakowanie laserowe. Dzięki nowoczesnym technologiom laserowym CNC, wykonujemy usługi cechowania/personalizacji narzędzi i różnorodnego wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Nanosimy nazwy, numery, kody lub inne oznaczenia na różnorodne podłoże ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych, według wskazań zleceniodawcy. Znakowanie jest trwałe, nie naruszające struktury. Firmom, które zatrudniają pracowników z zaburzeniem rozpoznawania barw (daltonizm) proponujemy alternatywny sposób znakowanie narzędzi, poprzez cechowanie laserowe.

Za pomocą lasera można nanosić na narzędzia nazwy, symbole lub znaki towarowe, które pomogą pracownikom szybko i bez pomyłek rozpoznawać odpowiednie narzędzia ręczne.

laserowe znakowanie (cechowanie) 2
laserowe znakowanie (cechowanie) 1
laserowe znakowanie (cechowanie) 4
laserowe znakowanie (cechowanie) 5
laserowe znakowanie (cechowanie) 6
laserowe znakowanie (cechowanie) 3