SYSTEM KODOWANIA KOLORAMI

Korzystanie z systemu kodowania kolorami ma wiele zalet, może spełniać rolę kontrolną, zapobiegającą zagrożeniom, ale także działa jako wizualna wskazówka, umożliwiając pracownikom szybszą lokalizację potrzebnego narzędzia. Kolory stanowią uniwersalny język w zakładach, w których pracownicy mogą mieć różne pochodzenie i nie rozmawiać w jednym języku. Kodowanie kolorami jest również ekonomiczne i pozwala promować kulturę bezpieczeństwa produkcji żywności wśród pracowników. Plan kodowania kolorów w obiekcie może być oparty na różnych alergenach, typach produktów, etapach produkcji lub poziomie ryzyka zanieczyszczenia.

Polecamy wysokiej jakości narzędzia utrzymania higieny kodowane kolorami – szczotki do szorowania i mycia, skrobaczki oraz mopy i pady.

Firmom, które zatrudniają pracowników z zaburzeniem rozpoznawania barw (daltonizm) proponujemy alternatywny sposób znakowanie narzędzi, poprzez cechowanie laserowe. Za pomocą lasera można nanosić na narzędzia nazwy, symbole lub znaki towarowe, które pomogą pracownikom szybko i bez pomyłek rozpoznawać odpowiednie narzędzia ręczne.

System kodowania kolorami 1

ZASADY WPROWADZANIA KODOWANIA KOLORAMI

  1. Ograniczenie liczby kolorów do max 3-5 w małych lub średnich obiektach.
  2. Wybranie kolorów kontrastujących w pobliskich strefach, aby nie dochodziło do pomyłek.
  3. Przyporządkowanie kolorów logicznie – biel kojarzy się szybko np. z mąką, ale jeśli ktoś upuści narzędzie do produktu, będzie trudniej je znaleźć.
  4. Nie stosowanie skomplikowanych kombinacji kolorów – stosowanie jednego koloru na daną strefę. Natychmiastowa rozpoznawalność jest jedną z największych zalet narzędzi oznaczonych kolorami.
  1. Cechowanie/znakowanie laserowe narzędzi do wzmocnienia informacji lub/i jej uzupełnienia. Cechowanie laserowe eliminuje dwuznaczności i pomyłki, szczególnie w przypadku firm, które zatrudniają pracowników z zaburzeniem rozpoznawania barw (daltonizm).
  2. Uruchomienie program od razu dla całego zakładu, aby uniknąć nieporozumień. Dokonanie wszystkich zmian narzędzi na raz, wraz z wdrożeniem programu informacyjnego dla pracowników. Tylko wtedy można wyeliminować wszelkie zagrożenia oraz sprawdzić czy kodowanie działa i przynosi korzyści.
  3. Konsekwentne pilnowanie stosowania programu kodowania kolorami.