Oszczędzanie wody

Jesteś tu:
Szacowany czas czytania: 3 min
CZY CHCESZ ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY ORAZ ILOŚĆ ŚCIEKÓW?

CZY CHCESZ ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY
ORAZ ILOŚĆ ŚCIEKÓW?

Woda jest najczęściej wykorzystywanym surowcem w przemyśle spożywczym, dlatego ilość jej zużycia wpływa istotnie na koszty produkcji, koszty funkcjonowania zakładu i ilość ścieków, które są produktem wtórnym. Na wielu automatycznych i półautomatycznych liniach produkcyjnych, proces korzystania z wody jest procesem ciągłym, nawet jeśli zapotrzebowanie na nią jest chwilowo wstrzymane. Montaż systemów pozwalających na kontrolę jej przepływu pozwala na duże oszczędności w jej zużywaniu. Aby poprawić wydajność procesu mycia i płukania oraz ograniczyć zużycie wody warto w odpowiedni sposób nakierować i skondensować strumień wody. Znaczne oszczędności w zakresie płukania można osiągnąć stosując bardziej wydajne dysze o przekroju płaskim lub punktowym. Ustawiając dysze w odpowiednim kierunku za pomocą długich lanc zagiętych, można płukać produkt z taka samą dokładnością, ale pod niższym ciśnieniem. Przy wyborze odpowiedniego rodzaju dysz, należy wziąć po uwagę wielkość przepływu, spadek ciśnienia, kształt strumienia, rodzaj obiektu poddawanego myciu, wymaganą siłę uderzenia strumienia wody i wielkość kropel. Odpowiednie rozwiązania, zastosowane w systemach mycia, zapewniają optymalizację kosztów mycia i dezynfekcji, poprzez zmniejszenie zużycia środków chemicznych, wody i nakładu pracy. Niezwykle istotny jest także komfort i bezpieczeństwo pracy. Aby to osiągnąć niezbędna jest optymalizacja konfiguracji sprzętu, dostosowana do wielkości obiektu i typu produkcji.

Większość wody na Ziemi jest słona, a tylko 3% jej zasobów stanowi woda słodka, której 70% uwięzione jest w lodowcach. Oznacza to, że słodka woda dostępna do picia to zaledwie 1% światowych zasobów wodnych. Dostępność zasobów słodkiej wody, odpowiedniej pod względem ilości, jak i jakości, jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego i niezbędna w produkcji żywności.

Zasoby wodne w Polsce są na bardzo niskim poziomie – znacznie niższym niż średnia w Europie.  Ma to związek ze zmianami klimatycznymi, zachodzącymi na Ziemi oraz zaniedbaniami gospodarki wodnej ostatnich kilku dekad. Gospodarka komunalna pobiera 13% zasobów, rolnictwo 8% a przemysł, w tym energetyka cieplna aż 79%. Racjonalne wykorzystanie wody przez przemysł powinno być zatem priorytetem wszystkich. Woda jest jednym z podstawowych mediów, bez których przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogłyby funkcjonować. Ważny jest więc także czynnik ekonomiczny,  to coraz droższy produkt, a odprowadzanie ścieków dodatkowo obciąża budżet zakładu przemysłowego.

Według ustaw Prawa Wodnego, państwo ma możliwość egzekwowania oszczędności, łącznie z nakładaniem wysokich kar na przedsiębiorców za niewywiązywanie się z tego obowiązku, obliguje firmy do wprowadzania odpowiednich technologii, pozwalających na znaczne oszczędności wody.

Zastosowania wody w przemyśle są bardzo zróżnicowane, wykorzystywana jest w głównym procesie początkowym (nawadnianie, hodowla), technologicznym (mycie, transport), w procesach pobocznych (chłodzenie) i jako surowiec (składnik, rozcieńczalnik). Wodę można wykorzystywać w procesie obiegu otwartego oraz zamkniętego. Jeżeli parametry fizyko-chemiczne wody nie są odpowiednio korygowanie za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych, mogą wystąpić niekorzystne procesy, jak wytrącanie osadów, korozja, odkładanie zawiesin czy rozwój życia biologicznego. Powoduje to przestoje produkcyjne, awarie i zwiększa koszty produkcji, ale także ma wpływ na zwiększanie zużycia samej wody.

CO OGRANICZA ZUŻYCIE WODY?
 • Kontrola i optymalizacja parametrów procesu mycia.
 • Optymalizacja czasu pracy poprzez stosowanie lanc.
 • Kontrola przepływu wody we wszystkich procesach jej użycia.
 • Rozwiązania zmniejszające strumień wody, ograniczniki i regulatory wypływu wody.
 • Stosowanie odpowiednich zaworów, dysz, lanc.
 • Eliminację akcesoriów słabej jakości.
 • Rozwiązania skracające czas korzystania z wody.
 • Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego wyposażenia systemu mycia.
 • Stosowanie możliwie najmniejszej ilości wody do płukania instalacji technologicznych.
 • Stosowanie trwałych i higienicznych węży, które nie powodują przeciekania instalacji.
 • Optymalizowanie średnicy węży i stosowanie węży o możliwie małej średnicy np. 10-15 mm.
 • Odpowiednia i stała konserwacja urządzeń myjących. Przy wodzie twardej sprawdzać stan odkładania się kamienia lub krystalizacji środków chemicznych. Jeśli do zakładu dostarczana jest woda miękka, należy okresowo sprawdzać stan techniczny dysz, gdyż przy zwiększonym przepływie wody zużyta dysza nie zapewni odpowiedniej jakości mycia, a ciśnienie i kąt pokrycia strumienia zmniejszą się.
 • Stosować dysze ze stali nierdzewnej, są one droższe od dysz mosiężnych i plastikowych, ale ich wytrzymałość jest trzy a nawet cztery razy dłuższa.
płukanie - LANCA

Do płukania zawsze używaj odpowiedniej lancy z dyszą.

Przykłady złych praktyk

Wyświetlenia: 1079

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Poprzednie: Zagrożenie zanieczyszczenia szkłem produktu
Następne: Jak wyeliminować ciała obce w produkcie?
Share This