Oszczędzaj wodę z produktami SAVE WATER

Jesteś tu:
Szacowany czas czytania: 2 min

PROBLEMY Z WODĄ

Zasoby wody pitnej na świecie są na wyczerpaniu, a człowiek popełnia wciąż te same błędy. Woda staje się coraz droższym surowcem. W przemyśle spożywczym używana jest w procesach technologicznych – jako produkt, rozcieńczalnik, czynnik chłodzący lub środek do mycia. Wciąż obserwowane są złe praktyki mycia, gdzie płukanie następuje bezpośrednio z szybkozłącza lub zaworu (bez użycia lanc) powodując marnotrawienie tego cennego surowca. W tej sytuacji nie kontrolujemy ilości zużywanej wody w procesie higieny branży spożywczej.

Ochrona środowiska zrównoważona produkcja, z rozsądnym wykorzystaniem zasobów naturalnych (zużycie energii i wody), należą do kluczowych dążeń w rozwoju wielu firm produkcyjnych. Dzięki temu ocenia się społeczną odpowiedzialność firmy i jej gospodarność. To także zagadnienie wizerunkowe. Dodatkowo są indeksy giełdowe oceniające, czy pozyskiwanie surowca przez formę produkcyjną nie powoduje degradacji regionu, w którym znajduje się zakład. Także konsumenci nie kierują się już wyłącznie niską ceną, lecz wybierają produkty ekologiczne i ze zrównoważonej produkcji.

ZUŻYCIE WODY MOŻNA ZMNIEJSZYĆ

Zakład, w którym znajduje się 25 punktów myjących, w których płucze i pianuje się bez lanc przez 4 godziny dziennie, w ciągu 14 dni zmarnuje nadmiarowej wody tyle, że zapełni basen olimpijski. Płukanie bez lanc, powoduje zużycie 306,9%* więcej wody

zużycie wody SAVE WATER

* [Pomiar został wykonany w tym samym czasie, z użyciem szybkozłącza zwykłego oraz SAVE WATER, z lancą punktową o kalibracji 0020].

W basenie olimpijskim mieści się ok 3,5 mln litrów wody – tyle zmieni się w niepotrzebne ścieki i za tyle zakład niepotrzebnie zapłaci.

Takie zużycie wody to także dodatkowe straty energii służącej do ogrzania wody i działania pomp CSM. Złe praktyki powodują też wypłukiwanie uszczelek (oringów) z szybkozłączy, co utrudnia prace podczas procesów mycia i szybsze niszczenie akcesoriów mycia.

Jak sprawić, aby pracownicy nie powielali złych praktyk i nie płukali bezpośrednio z zaworów lub szybkozłączy?

ROZWIĄZANIEM SZYBKOZŁĄCZE I LANCA SAVE WATER

quickcoupling SAVE WATER
SAVE WATER RINSING

Szybkozłącze SAVE WATER, zamontowane na zaworze lub pistolecie, ochroni punkt mycia przed niewłaściwym użytkowaniem. Nie pozwoli na płukanie bez lancy bezpośrednio z szybkozłącza lub użytkowaniem punktu mycia przez osoby nieuprawnione. Każda osoba, która nie ma dostępu do lanc SAVE WATER, nie będzie w stanie uruchomić zaworu.

Unikalna konstrukcja szybkozłączy SAVE WATER umożliwia niemal całkowite odcięcie przepływu wody, gdy mamy otwarty strumień wody. Wypływa ona w bardzo małym stopniu, w postaci małej „mgiełki”. Aby uruchomić punkt mycia niezbędne jest wpięcie lancy SAVE WATER.

save water

Rozwiązanie to pozwala chronić zawór, szybkozłącze żeńskie i uszczelki, eliminując jednocześnie niewłaściwe praktyki płukania bezpośrednio z szybkozłącza. Ogranicza ono także dostęp do użytkowania punktu mycia. Zastosowanie szybkozłącza SAVE WATER daje wymierne oszczędności wody, zmniejszenie ilości ścieków i oszczędność energii elektrycznej.

Szybkozłącza żeńskie SAVE WATER należy używać wyłącznie w kompletach z lancą SAVE WATER. Zapewni to poprawne działanie całego zestawu. Zastosowanie zwykłej lancy uniemożliwi otwarcie pełnego przepływu wody. Lance SAVE WATER można za to używać z dowolnymi szybkozłączami żeńskimi.

OCHRONA ULTRA HYGIENIC®

Nasze szybkozłącza żeńskie SAVE WATER oraz lance SAVE WATER wyposażone są w osłony ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial. Osłony te są dostępne są w 4 kolorach, co pozwala na kodowanie kolorami. Dostępna jest także wersja osłony wykrywalnej. Wszystkie osłony są wykonane z tworzywa z dodatkiem Antimicrobial, ograniczającym namnażanie bakterii, pleśni i grzybów. System łączenia szybkozłączy pozwala na wygodne zmienianie lancy z zaworem lub pistoletem, co ułatwia i przyspiesza pracę.

płukanie - LANCA
antimicrobial ULTRA HYGIENIC
Wyświetlenia: 432

Przeczytaj inne artykuły na ten temat

Następne: Zagrożenie zanieczyszczenia szkłem produktu
Share This